Chúng tôi có hình dung rõ ràng và niềm tin tuyệt đối về những chuyển biến tích cực được bắt nguồn từ những người trẻ. Con đường để hiện thực hóa hình dung và niềm tin ấy đã và đang được bắt đầu. Tuy nhiên, để đến được đích của hành trình vạn dặm này luôn cần có những sự hợp lực từ các tổ chức, cá nhân để chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc. Chúng tôi rất mong muốn trở thành đối tác và cộng tác với quý vị trong những khởi xướng giáo dục định hướng cộng đồng.

viTiếng Việt